Yak for Sale - Heifer Calves

Heifer Calf (female)

Heifer Calf (female)Royal1 yr

$4,000
Heifer Calf (female)Native Trim

Ask for Price
Heifer Calf (female)Royal2 yrs

$6,000
Heifer Calf (female)Native Trim

Ask for Price
Heifer Calf (female)Imperial Trim1 yr

$4,000
Heifer Calf (female)Native Trim

Ask for Price