Yak for Sale - Heifer Calves

Heifer Calf (female)

Heifer Calf (female)RoyalUnder 1 yr

$4,000
Heifer Calf (female)Royal1 yr

$6,000
Heifer Calf (female)Native Trim1 yr

$5,000
Heifer Calf (female)Imperial Trim1 yr

$4,000
Heifer Calf (female)Imperial Trim1 yr

$4,000